O soutěži

Aktuální ročník

Vážení přátelé, epidemiologický vývoj nám bohužel nehraje do karet, a proto jsme nuceni konání Matematického PRoUDu ve školním roce 2020/21 definitivně odvolat. Pokud nám bude situace příznivá, zorganizujeme další ročník již v září 2021. Mezitím Vám děkujeme za přízeň a přejeme mnoho štěstí v nadcházejících měsících.

Organizátoři, 24. listopadu 2020

Obecné informace

Prvostupňové ROzumové Utkání Družstev je matematická soutěž určená pro čtyřčlenné týmy žáků 3., 4. a 5. ročníku základních škol, které sídlí na území hlavního města Prahy.

Čtyřčlenné týmy mohou být složeny libovolně z žáků reprezentujících danou školu za dodržení podmínky maximálního součtu ročníků 16, tedy například dva žáci z pátého ročníku a dva žáci ze třetího ročníku (5+5+3+3=16), nebo čtyři žáci ze čtvrtého ročníku (4+4+4+4=16), ale třeba také dva žáci čtvrtého ročníku a dva žáci třetího ročníku (4+4+3+3=14). Doporučujeme, aby v týmu byl aspoň jeden žák 5. ročníku, ale není to povinné. Tým musí být čtyřčlenný, takže není možné přihlásit například pouze tři žáky pátého ročníku.

Soutěžící týmy postupně společně řeší sérii matematických a logických úloh, za správná řešení získávají body a také karty potřebné ke strategické hře. Celkové hodnocení soutěže je pak součtem bodů získaných za vyřešené úlohy a bodů získaných ve hře.

K řešení úloh mohou soutěžící použít pouze své hlavy a psací a rýsovací potřeby. Jakákoli literatura i elektronické pomůcky jsou zakázány.

Matematický proud 2020 pořádají studenti 7.M pod záštitou Gymnázia Christiana Dopplera za grantové podpory Magistrátu hlavního města Prahy.