O soutěži

Aktuální ročník

6. ročník Matematického PROUDu proběhne ve čtvrtek 24. 10. 2019 budově Gymnázia Christiana Dopplera na Malé Straně. 

Předpokládaný průběh soutěže 
Prezence přihlášených týmů  08:45 – 9:15
Zahájení soutěže, pravidla    09:15 – 09:30
Soutěž  09:30 – 11:00
Vyhodnocení a zakončení 11:30 – 11:45

Registrace bude zahájena v úterý 1. 10. 2019 v 9:00. Pokud máte ve škole tým, který chce plavat v PROUDu, přihlašte ho do soutěže vyplněním registračního formuláře. Kapacita soutěže je z organizačních důvodů omezena na 15 týmů, proto je možné z každé školy registrovat pouze 1 tým. Po vyčerpání kapacity bude registrace ihned ukončena, další týmy už nebude možné zaregistrovat. Soutěž je určena pouze pro týmy reprezentující školy, které sídlí na území hlavního města Prahy.

Obecné informace

Prvostupňové ROzumové Utkání Družstev je matematická soutěž určená pro čtyřčlenné týmy žáků 3., 4. a 5. ročníku základních škol, které sídlí na území hlavního města Prahy.

Čtyřčlenné týmy mohou být složeny libovolně z žáků reprezentujících danou školu za dodržení podmínky maximálního součtu ročníků 16, tedy například dva žáci z pátého ročníku a dva žáci ze třetího ročníku (5+5+3+3=16), nebo čtyři žáci ze čtvrtého ročníku (4+4+4+4=16), ale třeba také dva žáci čtvrtého ročníku a dva žáci třetího ročníku (4+4+3+3=14). Doporučujeme, aby v týmu byl aspoň jeden žák 5. ročníku, ale není to povinné. Tým musí být čtyřčlenný, takže není možné přihlásit například pouze tři žáky pátého ročníku.

Soutěžící týmy postupně společně řeší sérii matematických a logických úloh, za správná řešení získávají body a také karty potřebné ke strategické hře. Celkové hodnocení soutěže je pak součtem bodů získaných za vyřešené úlohy a bodů získaných ve hře.

K řešení úloh mohou soutěžící použít pouze své hlavy a psací a rýsovací potřeby. Jakákoli literatura i elektronické pomůcky jsou zakázány.

Matematický proud 2019 pořádají studenti 6.M pod záštitou Gymnázia Christiana Dopplera za grantové podpory Magistrátu hlavního města Prahy.