O soutěži

Aktuální ročník

8. ročník Matematického PROUDu proběhne ve čtvrtek 5. 10. 2023 budově Gymnázia Christiana Dopplera na Malé Straně. 

Předpokládaný průběh soutěže
Prezence přihlášených týmů  08:15–08:45
Zahájení soutěže, pravidla    08:45–09:15
Soutěž  09:15–10:45
Vyhodnocení a zakončení 10:45–11:30

Registrace bude zahájena ve středu 6. 9. 2023. Pokud máte ve škole tým, který chce plavat v PROUDu, přihlašte ho do soutěže vyplněním registračního formuláře. Kapacita soutěže je z organizačních důvodů omezena na 20 týmů, proto je možné z každé školy registrovat pouze 1 tým. Po vyčerpání kapacity bude registrace ihned ukončena, další týmy už nebude možné zaregistrovat. Soutěž je určena pouze pro týmy reprezentující školy, které sídlí na území hlavního města Prahy.

Organizátoři, 22. září 2023

Obecné informace

Prvostupňové ROzumové Utkání Družstev je matematická soutěž určená pro čtyřčlenné týmy žáků 3., 4. a 5. ročníku základních škol, které sídlí na území hlavního města Prahy.

Čtyřčlenné týmy mohou být složeny libovolně z žáků reprezentujících danou školu za dodržení podmínky maximálního součtu ročníků 18 (POZOR ZMĚNA!), tedy například tři žáci z pátého ročníku a jeden žák ze třetího ročníku (5+5+5+3=18), nebo dva žáci z pátého a dva žáci ze čtvrtého ročníku (5+5+4+4=18), ale třeba také dva žáci čtvrtého ročníku a dva žáci třetího ročníku (4+4+3+3=14). Doporučujeme, aby v týmu byl aspoň jeden žák 5. ročníku, ale není to povinné. Tým musí být čtyřčlenný, takže není možné přihlásit například pouze tři žáky pátého ročníku.

Soutěžící týmy postupně společně řeší sérii matematických a logických úloh, za správná řešení získávají body a také indicie potřebné ke strategické hře. Celkové hodnocení soutěže je pak součtem bodů získaných za vyřešené úlohy a bodů získaných ve hře.

K řešení úloh mohou soutěžící použít pouze své hlavy a psací a rýsovací potřeby. Jakákoli literatura i elektronické pomůcky jsou zakázány.

Matematický proud 2023 pořádají pod záštitou Gymnázia Christiana Dopplera studenti 4.M 8.M.