Pravidla

Jak řešit úlohy

Na stolcích před sebou máte obálku s prvními pěti úlohami, kterou zatím neotevírejte, a hrací plán. Budete ho potřebovat ke hře, o které vám povíme dále.

V soutěži je celkem 50 úloh. Hrací doba je 90 minut. Až hrací doba skončí, nesmíte už odevzdávat svá řešení. Hrací plán musíte odevzdat vašemu plavčíkovi před uplynutím hrací doby, jinak vám nebudou započítány body získané za hru.

Jeden z organizátorů je plavčíkem vašeho týmu. Plavčíkovi budete nosit svá řešení. Podívejte se, jestli víte, kdo je váš plavčík.

Zvolte si jednoho člena týmu, který bude převozník. Převozník bude nosit vaše řešení plavčíkovi. Rada: převozník při soutěži hodně běhá, proto má méně času na počítání.

Po zahájení soutěže můžete obálku s úlohami otevřít. Úlohy lze řešit v libovolném pořadí.

Postup řešení pište přímo na papíry se zadáním. Až některou úlohu vyřešíte, napíšete na papír se zadáním výsledek, pak převozník vezme tento papír a odnese ho plavčíkovi. Plavčík zkontroluje pouze výsledek, ne postup řešení.

Pokud bude výsledek správný, plavčík si nechá papír se zadáním a započítá vašemu týmu 100 bodů za správně vyřešenou úlohu. Pak předá převozníkovi papír se zadáním další úlohy.

Pokud výsledek nebude správný, plavčík si poznamená jeden chybný pokus při řešení této úlohy a vrátí převozníkovi papír se zadáním. Můžete se pokusit úlohu vyřešit znovu, ale na každou úlohu máte jen tři pokusy. Pokud převozník přinese plavčíkovi potřetí chybný výsledek úlohy, plavčík si už zadání nechá, pak předá převozníkovi papír se zadáním další úlohy.

Po dobu soutěže není pedagogickému doprovodu povoleno vstupovat do soutěžní místnosti.

Jak hrát hru

Hra se liší v každém ročníku Matematického proudu – pravidla hry pro aktuální ročník soutěže se soutěžící dozví v den konání soutěže.

Hrací doba

Hrací doba je 90 minut. Až hrací doba skončí, nesmíte už odevzdávat svá řešení ani pracovat s hracím plánem. Do konce hrací doby tedy odevzdejte svému plavčíkovi řešení všech úloh, které chcete započítat, a hrací plán.

Odpočet času můžete sledovat na projektoru. Upozorníme vás pět minut před koncem hrací doby.

Pokud budete mít před koncem hrací doby odevzdaná řešení všech čtyřiceti úloh (správné výsledky i třikrát odevzdaná chybná řešení), váš plavčík vám vrátí všechny chybně vyřešené úlohy a můžete se pokusit řešit je znovu. Tentokrát máte na každou zbývající úlohu neomezený počet pokusů.

Pokud budete mít před koncem hrací doby odevzdaná správná řešení všech padesáti úloh, můžete odevzdat vyplněný hrací plán. Plavčík si zaznamená čas odevzdání a k vašemu celkovému výsledku připočítá 1 bod za každou minutu zbývající do 90 minut.

Pokud odevzdáte hrací plán před koncem hrací doby, ale nebudete mít odevzdaná správná řešení všech čtyřiceti úloh, žádné body za zbývající minuty se nepřipočítávají. To je normální situace.

Celkový výsledek

Celkový výsledek vašeho týmu určíme tak, že sečteme všechny body, které jste získali za správně vyřešené úlohy, a připočteme k nim body získané ve hře s hracím plánem, případně body získané za dřívější odevzdání. Vyhraje tým, který bude mít celkově nejvíc bodů.